Prijzen Rijschool Almere

  pakketten

   lesuren

 praktijkstencils

   termijnen

   TTT

    B examen 

   her examen

      > eigen tempo

          of spoed

    light

   pakket

 

   10

€ 450,-

of 2x € 225,-

  medium

   pakket

 

   20

€ 900,-

of 2x € 450,-

    large

   pakket

 

   30

€ 1350,-

of 3x € 450,-

 

TTT.............................................€ 200,-

B examen...................................€ 250,- 

her examen...............................€ 225,-

Bnor examen............................€ 275,-

toeslag faalangstexamen.......€   45,-