top of page

 Theorie examen

Het vernieuwde theorie-examen

Ook in het vernieuwde theorie-examen komen thema’s als verkeersinzicht en gevaarherkenning - veel meer dan vóór 2008 – aan de orde. In samenwerking met de SWOV (Stichting Westenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) zijn vragen ontwikkeld die gevaarherkenning toetsen.

 

Het theorie-examen bestaat sinds 1 januari 2008 uit drie onderdelen:

- Een onderdeel over verkeersregels                 :  bestaande uit 30 vragen

- Een onderdeel over verkeerinzicht/risico’s        :  bestaande uit 10 vragen

- Een onderdeel over gevaarherkenning             :  bestaande uit 25 vragen

 

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting.

 

Verkeersregels

Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst.

 

Verkeersinzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen. Bij verkeersregels en verkeersinzicht gaat het om ja/nee vragen, meerkeuzevragen en vragen waar u zelf een getal moet invullen.

 

Gevaarherkenning

De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in een bepaaltde situatie zou doen.

Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen wat je doet!

  • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);

  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);

  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

 

Je slaagt voor het theorie-examen als:

je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht en;

je 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning.

 

Je moet dus voor beide onderdelen minimaal een voldoende halen om te slagen voor je theorie-examen. Het is dus belangrijk om je op alle onderdelen goed voor te bereiden.

 

De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die u op een grote tv-monitor ziet. U moet zich dan voorstellen dat u de bestuurder van het CBR-voertuig bent.

 

 

 

 

bottom of page